Més de 100 persones signen “La via revolucionaria del No-Sí”, el Manifest per a la Independència sense Estat”

2014-10-25 17:29

El passat 11 de setembre, coincidint amb la Diada de Catalunya, va sortir a la llum la Plataforma pel No-Sí, engegant una campanya pública per fomentar el coneixement i la reflexió entorn a la via del No-Sí (No a l'Estat, Sí a la Independència), en referència al referèndum programat pel 9N a Catalunya. Les propostes i reflexions fonamentals d'aquesta campanya s'exposen a “La Via Revolucionària del No-Sí – Manifest per a la Independència sense Estat”. A dia d'avui aquest manifest ha estat signat per més de 100 persones i per diversos col·lectius, i s'ha difós àmpliament a través de diversos portals virtuals i xarxes socials, així com traduït a diverses llengües.

 

Des de la plataforma s'ha impulsat també la campanya gràfica “Un país normal?”, una “Antologia pel No-Sí” que recull diversos articles que exposen i argumenten àmpliament posicionaments molt pròxims a aquells que promou la Plataforma i s'han promocionat diverses contribucions com la cançó “En un país normal” composada per la cantautora Sílvia Tomàs. Naturalment, la campanya està oberta a aportacions diverses, que seran molt benvingudes.

 

En els propers mesos es duran a terme diversos actes públics, com xerrades i jornades, per promoure la reflexió i el diàleg en relació a una genuïna “tercera via” per al poble de Catalunya, una via política que no consisteix en mantenir la subjugació del poble a l'Estat espanyol, però tampoc en crear un nou Estat-nació per a Catalunya. Aquesta via es troba en sintonia amb la tradició llibertària i amb els plantejaments revolucionaris integrals i consisteix en dur a terme una abolició progressiva de tota entitat estatal en favor d'una nova institucionalització realment democràtica de la societat.

Si voleu més informació podeu consultar la web www.no-sí.cat, en la qual podeu signar el manifest així com estar al corrent de novetats respecte la via de la Independència sense Estat.

 

[CASTELLANO]

 

Más de 100 personas firman "La vía revolucionaria del No-Sí", el Manifiesto para la Independencia sin Estado ". 

El pasado 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada de Cataluña, salió a la luz la Plataforma por el No-Sí, poniendo en marcha una campaña pública para fomentar el conocimiento y la reflexión en torno a la vía del No-Sí (No al Estado , Sí a la Independencia), en referencia al referéndum programado para el 9N en Cataluña. Las propuestas y reflexiones fundamentales de esta campaña se exponen a "La Vía Revolucionaria del No-Sí - Manifiesto para la Independencia sin Estado". A día de hoy este manifiesto ha sido firmado por más de 100 personas y por diversos colectivos, y se ha difundido ampliamente a través de varios portales virtuales y redes sociales, así como traducido a varias lenguas.

Desde la plataforma se ha impulsado también la campaña gráfica "Un país normal?", una "Antología por No-Sí" que recoge varios artículos que exponen y argumentan ampliamente posicionamientos muy cercanos a aquellos que promueve la Plataforma y se han promocionado varias contribuciones como la canción "En un país normal" compuesta por la cantautora Silvia Tomás. Naturalmente, la campaña está abierta a aportaciones diversas, que serán muy bienvenidas.

En los próximos meses se llevarán a cabo diversos actos públicos, como charlas y jornadas, para promover la reflexión y el diálogo en relación a una genuina "tercera vía" para el pueblo de Cataluña, una vía política que no consiste en mantener la subyugación del pueblo al Estado Español, pero tampoco en crear un nuevo Estado-nación para Cataluña. Esta vía se encuentra en sintonía con la tradición libertaria y con los planteamientos revolucionarios integrales y consiste en llevar a cabo una abolición progresiva de toda entidad estatal en favor de una nueva institucionalización realmente democrática de la sociedad.
 

Para más información se puede consultar la web www.no-sí.cat, en la que se puede firmar el manifiesto así como estar al corriente de novedades respecto a la vía de la Independencia sin Estado.