Campanya

 

Volem ser "un país normal"? Això és el que preconitza la massiva campanya propagandística d'Omnium Cultural, però podriem posar milers d'exemples que il·lustren fins a quin punt la "normalitat" dels paisos moderns resulta ser francament indesitjable. Només sortint-nos decididament de la "normalitat" podrem posar remei a la barbarie i la misèria del món contemporani, ja que, com deia Einstein, "bojesa és fer sempre el mateix i esperar resultats diferents". En aquest sentit, la constitució d'un Estat català entra plenament dins de la normalitat del món contemporani i per això mateix no podem esperar que produeixi resultats substancialment diferents d'allò que predomina en el món contemporani. Si volem resultats diferents, cal que explorem noves formes d'organització política, social i econòmia, adoptant opcions realment innovadores i originals, creatives i lúcides, valentes i magnànimes, alliberadores i solidàries, assenyades i engrescadores, sortint de la deplorable "normalitat" dels nostres temps.

 

Canço

Lemes