Grup promotor

Els promotors de la Plataforma pel No-Sí som persones actives en diversos moviments socials i iniciatives de transformació, persones que volem una veritable renovació de les formes d'existència personal i col·lectiva per tal de superar la crisi multi-dimensional en la que estem immersos com a humanitat i respondre constructivament als reptes de canvi de civilització que requereix el segle XXI.

 

Davant de l'auge del nacional-estatisme independentista català, un fenomen fortament estimulat per les elits del poder i pels seus mitjans de “comunicació”, però que al mateix temps recull i canalitza una voluntat positiva i popular de canvi social i de recuperació de la sobirania sobre les nostres vides, ens sembla convenient fomentar la reflexió profunda i el diàleg social sobre els valors i les institucions que regeixen la contemporaneïtat, així com posar de manifest que existeixen formes alternatives al nacional-estatisme per tal de resoldre la qüestió de les fronteres, les institucions i les cultures nacionals dels territoris anomenats Catalunya i Espanya.

 

Amb aquest objectiu promovem aquesta Plataforma que compta amb un espai web i materials de reflexió i difusió i emplacem a les persones, col·lectius i organitzacions partidaries del No-Sí a participar-hi activament aportant articles, reflexions, organitzant actes i accions, etc. Per visibilitzar que existeix una genuïna “tercera via” per al poble de Catalunya, una via que no consisteix en mantenir la subjugació del poble a l'Estat espanyol, però tampoc en crear un nou Estat-nació per a Catalunya. Aquesta veritable “tercera via” es troba en sintonia amb la tradició llibertària i amb els plantejaments revolucionaris integrals i consisteix en dur a terme una abolició progressiva de tota entitat estatal a favor d'una nova institucionalització realment democràtica de la societat.

Un país normal?

1 | 2 | 3 | 4 >>